Hoogbegaafdheid In-Zicht!


Welkom op de website '(Hoog)begaafdheid In-Zicht'. Deze website is ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de (h)erkenning van (hoog)begaafde kinderen. Je kunt hier informatie vinden over kenmerken die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid, over wetenschappelijke inzichten op het gebied van (hoog)begaafdheid en over de wijze waarop de vertaalslag kan worden gemaakt naar begeleiding en onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en behoeften.

Doel hiervan is om vanuit onderbouwde inzichten ondersteuning te bieden om te komen tot praktische handreikingen die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen met uitzonderlijk talent. Deze kinderen hebben een begripvolle en stimulerende omgeving nodig, waarin blijvend ruimte wordt gecreëerd voor een evenwichtige ontwikkeling op cognitief, sociaal én emotioneel gebied. (Hoog)begaafde kinderen hebben veel potentieel, maar komen er niet altijd vanzelf. Herkenning, erkenning en positieve stimulering zijn daarom belangrijk om optimale ontwikkelingskansen mogelijk te maken.


* Ouderbijeenkomsten 'Peers4Parents Arnhem-Nijmegen' *

Met een nieuw initiatief 'Peers4Parents' organiseer ik in de regio Arnhem-Nijmegen samen met Albert Kaput en Monique Schaminée begeleide gespreksgroepen voor ouders. De 1e groep heeft vorig jaar in de periode april-juni plaatsgevonden. Dit waren hele waardevolle bijeenkomsten. Dit schooljaar is er vanaf begin februari in Nijmegen op donderdagavonden een nieuwe groep gestart.


Gratis downloads

Door je te registreren op deze website kun je inloggen en een aantal gratis tools downloaden. Dit betreft verschillende hulpmiddelen voor het in beeld brengen van leerlingen. Als geregistreerd lid kan ik je in de toekomst op de hoogte houden van nieuwe updates.


Contact

Wanneer je een vraag hebt, kun je gebruik maken van het contactformulier dat via het top menu beschikbaar is wanneer je ingelogd bent.