Downloads

Wil je anderen ook op deze gratis downloads wijzen? Verwijs dan naar deze website: www.hoogbegaafdheid-in-zicht en plaats de bestanden niet elders op internet. Bij voorbaat dank!
>> Meer informatie

Quickscan

Voor een eerste verkenning van begaafdheidskenmerken kan gebruik gemaakt worden van een eenvoudige 'quickscan'. Een hulpmiddel waarmee voor meerdere leerlingen ingevuld kan worden of kenmerken die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid (al/nog) herkend worden.

>> Meer informatie


Leerlingvragenlijsten

Door met leerlingen in gesprek te gaan aan de hand van door hen ingevulde vragenlijsten ontstaat meer (zelf)inzicht. Hiervoor zijn een aantal tools beschikbaar, die gericht zijn op het inventariseren van de denkvoorkeur, expressiestijl of leervoorkeur (op begaafdheidsgebieden):


Screening '(Hoog)begaafdheid In-Zicht'

Om een zo goed mogelijk totaalbeeld te krijgen van een mogelijk (hoog)begaafde leerling is het nodig om doelgericht (aanvullende) informatie te verzamelen en te combineren, zodat het geanalyseerd en geinterpreteerd kan worden door iemand met expertise op het gebied van (hoog)begaafdheid. De informatie dient afkomstig te zijn van verschillende betrokkenen en zowel subjectieve als objectieve beschikbare gegevens te combineren.

Het screeningsinstrument '(Hoog)begaafdheid In-Zicht' helpt ter ondersteuning bij dit proces. Het resultaat van de aldus verzamelde gegevens dient als basis voor gesprekken met alle betrokkenen voor een verdere interpretatie en voor het maken van de praktische vertaalslag naar onderwijsaanpassingen en begeleiding.

  • Screeningsinstrument '(Hoog)begaafdheid In-Zicht' - compleet (zip-bestand)

>> Meer informatie