Expressiestijlen

Door middel van producten ben je in staat een publiek te tonen wat je geleerd hebt. Dit kan op verschillende manieren. Renzulli noemt dit expressiestijlen en onderscheidt hierbij de volgende manieren:Score expressiestijlen

  • Geschreven
  • Mondeling
  • Artistiek
  • Computer
  • Audio/visueel
  • Commercieel
  • Hulpverlenend
  • Drama
  • Technisch
  • Muzikaal

Wat is jouw expressiestijl?

Wat is jouw expressiestijl?

In het menu 'Tools' vind je bij de 'Downloads' een vragenlijst voor leerlingen, waarmee je de expressiestijlen van leerlingen in beeld kunt brengen. Dit is gebaseerd op de 'expression style inventory' die Renzulli hiervoor heeft ontwikkeld. Door leerlingen uitleg te geven over de verschillende manieren waarop je in een product zichtbaar kunt maken wat je ergens over weet of geleerd hebt, kunnen leerlingen bewuster het type product kiezen dat zij waarschijnlijk leuk zullen vinden en wat bij hen past.

(Klik op het plaatje hiernaast voor de uitleg, een voorbeeld van een ingevulde vragenlijst en de weergave van aldus verkregen resultaten)