Info

Deze website is bedoeld als bron van informatie en inspiratie. Hoewel deze informatie zorgvuldig is samengesteld, is het natuurlijk niet volledig en kan dit op basis van andere, aanvullende inzichten altijd bijgesteld worden. Hier kunnen dus geen rechten aan ontleend worden. Het uitgangspunt is dat je zélf verantwoordlijk bent en blijft om dit te vertalen naar eigen inzichten.

Mijn missie is om een bijdrage te leveren aan begrip en erkenning van (hoog)begaafde kinderen, zodat zij optimale ontwikkelingskansen krijgen en hun talenten tot recht kunnen komen op een manier die bij hen past. Daarom deel ik graag met anderen die dit doel ook voor ogen hebben en wil ik hierin zo laagdrempelig mogelijk zijn. Ik hoop dat de informatie en tools die via deze website beschikbaar worden gesteld hieraan een bijdrage leveren. Deze zijn door mij ontwikkeld als hulpmiddel bij het begeleiden van (ouders / leerkrachten van) (hoog)begaafde kinderen, in eerste instantie voor eigen gebruik. Dit is tot stand gekomen na uitgebreid vooronderzoek, zowel theoretisch als in de praktijk, gecombineerd met eigen ervaringen en inzichten. Op basis van ervaringen en feedback van anderen is dit vervolgens doorontwikkeld. 

Als je naar aanleiding van de uitleg op deze website gebruik wilt maken van de tools, is registratie voor deze website nodig, zodat ik je op de hoogte kan houden van updates of nieuwe tools.

Suggesties en feedback zijn altijd welkom! Via 'Contact' vind je mijn contactgegevens.

Met vriendelijke groet,
Desirée Houkema


Wil je anderen ook op deze website wijzen? Gebruik dan de naam '(Hoog)begaafdheid In-Zicht' en/of het webadres www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl in de verwijzing. Alvast bedankt!

De tools op deze website worden gratis beschikbaar gesteld. Verdere verspreiding is toegestaan onder dezelfde voorwaarden, dus niet voor commerciële doeleinden. De informatie en tools op deze website mogen niet elders op een openbare internetsite geplaatst worden, tenzij hiervoor contact is opgenomen en vooraf toestemming is gevraagd, echter, altijd met verwijzing naar de oorspronkelijke bron.