Leervoorkeuren

Volgens Howard Gardner bestaat er niet zo iets als maar een intelligentie of maar een IQ. Elk mens beschikt over meerdere intelligenties, waarvan sommige heel sterk zijn en andere minder sterk zijn ontwikkeld. Talenten liggen binnen de intelligenties die sterk aanwezig zijn. Eigenlijk gaat het er dus niet om hoe knap je bent, maar om hoe je knap bent. Gardner onderscheidt hierbij acht manieren waarop je in meer of mindere mate knap kunt zijn. Voor de meeste mensen geldt dat zij drie hiervan het meest geneigd zijn in te zetten.

Score per MI-gebied

Meervoudige IntelligentieRekenknap:
De logisch-mathematische intelligentie. Deze leerlingen vinden onder andere rekenen en techniek leuk, houden van onderzoek doen en problemen oplossen (doen bijvoorbeeld graag Sudoku).

Taalknap:
De verbaal-linguistische intelligentie. Deze leerlingen houden onder andere van lezen en verhalen of gedichten schrijven. Zij kunnen meestal ook goed onder woorden brengen wat ze bedoelen.

Natuurknap:
De naturalistische intelligentie. Deze leerlingen houden onder andere veel van dieren en de natuur, zijn bezorgd om het milieu, zijn graag buiten en doen graag proefjes.

Muziekknap:
De muzikaal-ritmische intelligentie. Deze leerling houdt onder andere van muziek luisteren of zelf spelen, kan snel met een nieuw liedje meezingen en heeft gevoel voor ritme.

Beweegknap:
De lichamelijk-kinesthetische intelligentie. Deze leerling houdt van sport, kan moeilijk stilzitten en werkt graag met zijn/haar handen.

Beeldknap:
De visueel-ruimtelijke intelligentie. Deze leerling denkt in beelden, niet in woorden, houdt van tekenen en heeft gevoel voor kleur en details. Is creatief.

Mensknap:
De interpersoonlijke intelligentie. Deze leerling leeft met anderen mee en helpt graag anderen. Ook werkt deze leerling het liefst samen.

Zelfknap:
De intrapersoonlijke intelligentie. Deze leerling denkt veel na over levensvragen en zichzelf, doet veel vanuit gevoel en kan goed alleen zijn.


Hoe ben jij knap? (Gardner)Hoe ben jij knap?

In het menu 'Tools' vind je bij de 'Downloads' een vragenlijst voor leerlingen, waarmee je de leervoorkeur van leerlingen in beeld kunt brengen. Door leerlingen uitleg te geven over verschillende manieren waarop iemand knap kan zijn en hierover met hen in gesprek te gaan, krijgen leerlingen meer inzicht in hun eigen leervoorkeur.

(Klik op het plaatje hiernaast voor de uitleg, een voorbeeld van een ingevulde vragenlijst en de weergave van aldus verkregen resultaten)