Voor ouders 'Peers4Parents' - SMPG Arnhem

Werken aan de emotionele begeleiding van begaafde kinderen

Geïnspireerd door het inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen, organiseert SMPG Webb begeleide gespreksgroepen voor ouders van begaafde kinderen. Deze gespreksgroepen zijn gebaseerd op de werkwijze van de SENG Model Parent Groups (SMPG). Het 'Werken aan de Emotionele Begeleiding van je Begaafde kind' (WEBB) staat hierbij centraal.

Oudergespreksgroepen

(H)erkenning, ervaringen delen, ideeën en tips uitwisselen, nieuwe inzichten en perspectieven aangereikt krijgen, leren van en met elkaar en vooral: ervaren hoe je er vanuit je eigen kracht als ouder voor je begaafde kind kunt zijn. Deelname aan deze gespreksgroepen zal zeker mooie momenten opleveren!

De eerste groep start vanaf 6 april in Arnhem, begeleid door Albert Kaput & Desirée Houkema. Albert & Desirée zijn beiden ouders van begaafde kinderen, met ruime ervaring en expertise in het werken met begaafde kinderen, zowel met leerlingen als met jongeren/jong volwassenen waarbij er sprake is van (ernstig) onderpresteren en/of (dreigende) schooluitval. Deze eerste reeks van 10 thema-avonden wordt eenmalig tegen sterk gereduceerd tarief aangeboden (> 50% korting!).

» Meer informatie en aanmelden via de website van SMPG Arnhem.

SMPG Arnhem maakt deel uit van SMPG Webb, een netwerk van gecertificeerde SMPG facilitators. SMPG Webb is een nieuw initiatief met als doel om een bijdrage te leveren aan het emotionele welbevinden van begaafde kinderen en hun ouders. Dit sluit aan op de missie, visie en waarden van SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted). Met gecertificeerde SMPG facilitators wordt het gedachtengoed van SENG geborgd en als leidraad gebruikt voor de manier waarop de oudergespreksgroepen begeleid worden. Er is veel ruimte voor uitwisseling en de facilitators helpen een positieve, constructieve en veilige sfeer te creëren.

Wil je eerst kennismaken met ons?

Dat kan! Op 25 maart a.s. zijn we op het Festival van Talent.

  • Workshop 'De emotionele begeleiding van je begaafde kind' op 25 maart a.s. tijdens het Festival van Talent in Eindhoven.

Dus... ben je ouder van één of meerdere begaafde kinderen? Dan hopen we je binnenkort te ontmoeten! Ken je ouders voor wie dit (ook) interessant kan zijn? Delen en anderen hierop attenderen stellen we erg op prijs!

Bekijk ook de video, waarin James Webb het ontstaan en de opzet van de SENG Model Parent Groups toelicht.