Talent in Ontwikkeling

Kenmerkend voor (hoog)begaafden is dat zij over een hoog ontwikkelingspotentieel beschikken. Deze - in aanleg aanwezige - potentie kan zich uiten in uitzonderlijke prestaties op één of meerdere talentgebieden. Om van latent talent tot zichtbaar talent te komen, vindt een continu ontwikkelingsproces plaats. Op dit proces zijn allerlei factoren van invloed. Zo kunnen persoonlijke kwaliteiten en kansen in de omgeving bijdragen aan een positieve ontwikkeling. Daarnaast zijn er zowel op het persoonlijke vlak als in de omgeving uitdagingen en belemmeringen. Hiervoor geldt dat je kunt veranderen waar je invloed op uit kunt oefenen. Wanneer je ergens geen invloed op hebt, is het belangrijk om dit te accepteren en te onderzoeken hoe je daar een weg in kunt vinden.

Onderstaand model 'Talent in Ontwikkeling' (Houkema & Kaput, 2011) laat zien hoe al deze aspecten samenhangen. Dit model dient als hulpmiddel om in gesprek te gaan met kinderen. Zo kan samen met het kind inzicht verkregen worden in de talenten, kwaliteiten, uitdagingen, kansen en belemmeringen die voor het betreffende kind van invloed zijn op zijn/haar ontwikkeling.


(klik op het plaatje voor een presentatie met een beknopte toelichting per onderdeel van het model)