Theoretische achtergronden

Theorie - Hoogbegaafdheid In-ZichtKennis over (hoog)begaafdheid is belangrijk om (hoog)begaafde leerlingen beter te kunnen begrijpen en begeleiden. De theoretische achtergronden behorend bij de scriptie in het kader van de ECHA-opleiding tot 'Specialist in Gifted Education' geven een overzicht van wat bekend is op dit gebied. Daarnaast verschaft het inzicht in wat verstaan wordt onder (hoog)begaafdheid vanuit een verklarend perspectief.


Download